Axer 650HD energigrip

Axer 650HD energigrip är ett lämpligt alternativ till över 12 tons grävmaskiner.

Den är den större och kraftigare versionen av Axer 650-modellen. Vi har förstärkt ramen, gripen, tapparna och ökat kapningskraften så energigripen är lämplig för avlägsnande av mycket stora träd och lämpar sig för installation på upp till över 30 tons grävmaskiner. Energigripens robusta höljeliknande struktur, goda kapningskraft, 20 mm tjocka härdade kapningsbett och optimerade geometrier garanterar problemfri drift även med större maskiner och träd.

Energigripen finns både som K-modell med bultat stålbett och patenterad L-modell med patenterat indragbart bett, som möjliggör energigripens användning för lastning, gallring och normalt grip. Båda energigripmodellerna har härdat kapningsbett som är avtagbart och utbytbart.

Energigripen använder en cylinder som är egen produktion och design, vilket garanterar optimal kapningsgeometri och effekt.

 

Axer-650-K-HD-energiakoura.jpgAxer 650 HD KAxer-650-L-HD-energiakoura.jpgAxer 650 HD L

Axer 650 K HD Energigripar Tekniska Detaljer

Vikt: 560 kg
Max. oljetryck: 300 bar
Rekommenderat minimioljeflöde: 100 L/min
Max. kapningsdiameter: 350 mm
Gripens öppning: 1000 mm
Installation på chassis: grävmaskin
Rekommenderad vikt, installationschassis: Större än 12 ton

Extra utrustning

Kollektor >>

Kvistknivar >>

Tilt 90° >>